Mládež


Bližší informace poskytne Libor Rybníček st. na tel. čísle 725 771 665. Fotbalový míč (pokud možno) a vhodnou obuv s sebou!


Mládež

Fotografie z tréninků